Giới thiệu

Chúng tôi là:

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Havicom Việt Nam

Ra đời năm 2012, Havicom Việt Nam tập trung chuyên sâu vào giải pháp điện tử – tự động hóa trong ngành điều khiển chính xác và điểu khiển máy công nghiệp. Với độ ngũ là các kỹ sư điện – điện tử và phần mềm dày dặn kinh nghiệm chúng tôi tập trung vào các mảng công nghệ sau:

  • Công nghệ điều khiển chính xác cho ngành CNC – Robot công nghiệp
  • Tích hợp hệ thống tự động hóa trong nhà máy dùng PLC, IoT và máy tính
  • Thiết kế và gia công mạch in PCB theo yêu cầu

CHUYÊN MÔN
100 số nhân viên có trình độ đai học trở lên
PHẠM VI PHỤC VỤ
đã thực hiện dự án tại 60% số khu công nghiệp tại miền Bắc

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN
70% số khách hàng là khách hàng thương xuyên

QUY MÔ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
60% số dự án được thực hiện trong thời gian dưới 1 tháng